| استان یزد | شرکت داده گستر نوآوران سپاهان

 شرکت داده گستر نوآوران سپاهان(سهامی خاص)

این شرکت در نظر دارد با واگذاری نمایندگی خود در منطقه زیر  زمینه کاری مناسب برای افراد حقیقی و حقوقی فراهم آورد.

لزا خواهشمند است از کلیه شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی  که شراطی زیل را دارا هستند به جمع ما بپیوندند.

مرحله دوم واگذاری نمایندگی: استان یزد

 

زمینه فعالیت شرکت:

همکاری با شرکت در زمینه تمام خدمات شرکت

شرایط کاری:

1- دارا بودن یک واحد تجاری جهت انجام تبلیغات و امور پشتیبانی شرکت ها

2- تبلیغ مستمر در خصوص انجام فعالیت های فوق

3- در صورت نیاز منطقه دارا بودن نیرو جهت آموزش دوره های فوق

تعهدات ما:

آموزش به نیرو های نمایندگان

دریافت  پورسانت عالی در صورت گرفتن پروژه

همکاری در خصوص بازاریابی و تبلیغات شرکت

سپردن پروژه های شبکه به نمایندگان ما در هر استان